พนักงานสัญญาจ้าง (ด้านงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงินการธนาคารบริหารธุรกิจ
  • ด้านกฎหมาย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ ระหว่าง 21 - 25 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการทำงาน การตรวจสอบภายใน
  • จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูด เขียน และเข้าใจเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์(Word, Excel, Power point) เป็นอย่างดี