• กองทุนเปิดทาลิส FVMR เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เอ็กซ์ ไซน่าTLFVMR-ASIAXเปิดประตูการลงทุนสู่ภูมิภาค
  เอเชียแปซิฟิก

  ระดับความเสี่ยงของกองทุน 6 เสี่ยงสูง

  เริ่มซื้อขายได้แล้ววันนี้

  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
  ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส
  โทร 0 2015 0222 www.talisam.co.th

  Map

บลจ.ทาลิส

ทีมผู้จัดการกองทุนเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เกิดจากการรวมตัวของนักการเงินชั้นนำของประเทศไทยในปี 2558 ที่ต่างเข้าใจว่าผู้ลงทุนทุกคนมีวัตถุประสงค์ เงินลงทุนและระดับความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกัน บริษัทของเราจึงให้บริการปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนให้ตรง ตามเป้าหมายที่คุณต้องการ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้และประสบการณ์การลงทุนกว่า 20 ปี คุณจึงมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนของคุณจะได้รับการบริหารโดยมืออาชีพเพื่อผลตอบแทนสูงสุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

กลยุทธ์ของเรา

บลจ.ทาลิส วิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดและใช้ประสบการณ์ การบริหารและจัดการกองทุนที่สะสมมาเพื่อวางกลยุทธ์ใน การจัดการพอร์ตอย่างเป็นระบบ ความชำนาญของเราทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจการลงทุนจะส่งผลตอบแทนสูงสุดให้กับลูกค้า (Absolute Return Fund)

เรียนรู้เพิ่มเติม

สองทางเลือกการลงทุน

บลจ.ทาลิส บริหารความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุด

กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความยืดหยุ่นและเลือกลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทําความเข้าใจกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เพื่อออกแบบกลยุทธ์สำหรับผลตอบแทนที่คุ้มที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

กองทุนรวม

กองทุนรวม เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาศึกษาข่าวเศรษฐกิจและภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

เรียนรู้เพิ่มเติม

สรุปภาวะตลาด

ผู้ลงทุนสามารถติดตามสรุปภาวะตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจเป็นรายเดือน พร้อมแนะนำกลยุทธ์และกองทุนที่น่าสนใจ

เรียนรู้เพิ่มเติม