ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566
ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ* ขั้นต่ำ 10,000 บาท รับโปรโมชั่นพิเศษ Fund Back**