สมัครรับข่าวสาร

คุณสามารถสมัครรับข่าวสารโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างนี้

  • ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารให้แก่ท่าน เช่น ข่าวการเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่น รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทและกองทุนต่าง ๆ เป็นต้น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ บริษัท/ตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

หากต้องการยกเลิกรับข่าวสารจากบลจ.ทาลิส โปรด คลิกที่นี่