ติดต่อเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

 • เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002
  อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

  เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  Thailand
 • โทรศัพท์: 02 015 0222
 • โทรสาร: 02 015 0223
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (Exit 3)
 • เวลาทำการ: 8.30 น. - 17.30 น.

ช่องทางการร้องเรียน

ติดต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
 • โทรศัพท์: 02 015 0222 ต่อ 0237-0239

Send us a message!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.