เบื้องหลังทุกการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

คือการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี

ปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจน

บลจ.ทาลิสเลือกใช้แนวทางการลงทุนแบบ Absolute Return
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในตลาดหุ้นอย่างยาวนานและกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นระบบ ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นได้อย่างแม่นยำและเลือกลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเพิ่มมูลค่าได้มากที่สุด

กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับตลาด

เราวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบและคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มราคาดีจำนวน 15-20 ตัว

ชนิดของหุ้นที่เราเลือกลงทุน:

  • หุ้นคุณค่า (Value Stock)
  • หุ้นเติบโต (Growth Stock)
  • หุ้นพลิกฟื้น (Turnaround Stock)

ผู้จัดการกองทุนของเรา

Img-ประภาส-ตันพิบูลย์ศักดิ์-CIO

คุณประภาสมีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนกว่า 25 ปี ผ่านการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาด้านการเงิน ผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีการฟื้นฟูกิจการผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ จนบริษัทมีกำไรและมั่นคง อีกทั้งยังเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของบลจ.กรุงศรี กว่า 9 ปี ผู้ซึ่งบริหารกองทุนภายใต้การดูแลให้มีอัตราผลตอบแทนที่โดดเด่น เจ้าของรางวัล Morningstar ถึง 9 รางวัล รวมไปถึง รางวัล Money & Wealth Award (LTF), The Rising Star, Asset Management Firm of the Year Award จาก The Asset Magazine, รางวัล Outstanding Asset Management Company Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรางวัล Best Money Market Fund and Best RMF Fixed Income Fund Awards จาก Money & Banking Magazine

Img-วีระพล-สิมะโรจน์-Equity-Investments-Head

ประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนกว่า 20 ปี ผ่านการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาด้านการเงินตราสารทุน ให้กับลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อยชั้นนำของประเทศ ได้รับความน่าเชื่อถือจากผลงานการบริหารกองทุนที่เป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้รับรางวัล Best Overall Group Over Past Three Years ต่อเนื่องถึง 4 ปี รางวัล Best Mixed Asset Group จาก The Post/Lipper Thailand Fund Awards และรางวัลจาก Morningstar Fund Awards Thailand สาขา Thailand Equity Large Cap

Img-ปวเรศร์-ตั้งอภิชาติเจริญ-Fixed-Income-Investments-Head

ประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนกว่า 15 ปี ผ่านการเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาด้านการเงินตราสารหนี้ ให้กับลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อยชั้นนำของประเทศ ได้รับความน่าเชื่อถือและรางวัล Best Money Market Treasury Award และ Best RMF Money Market Award จาก Money & Banking Magazine

ประสิทธิ์

จากการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (International Program) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร CISA ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และบริหารการลงทุน ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ในระดับ 2 (CISA Level II) มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 9 ปี มีความชำนาญงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการบริหารกองทุนส่วนบุคคลมามากกว่า 400 กองทุน และสามารถทำให้กองทุนภายใต้การบริหารจัดการได้รับผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่า 200%