วางแผนลงทุนในกองทุน SSF กับ บลจ.ทาลิส เพื่อโอกาสสร้างความมั่นคงและผลตอบแทนในระยะยาว