ผลตอบแทนบอนด์รัฐเดือน มิ.ย. ลดลงทุกช่วงอายุ 3-36 bps

ผลตอบแทนบอนด์รัฐเดือน มิ.ย. ลดลงทุกช่วงอายุ 3-36 bps

Date: 28 July 2016
Source: กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 ก.ค. 2559