ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย 15 – 19 สิงหาคม 2559

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวได้ดี โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงาน GDP ในไตรมาสที่สองขยายตัว 3.5% โดยมาจากการบริโภคภาคเอกชน (+3.8%) การลงทุนภาครัฐ (+10.4%) และการท่องเที่ยว (+12.1%) แต่การลงทุนภาคเอกชนยังคงชะลอตัว (+0.1%) เนื่องจากการหดตัวในการก่อสร้างและการส่งออกสินค้าที่ยังคงอ่อนแอ (-3.1%) อย่างไรก็ดี สศช. คงประมาณการ GDP ในปีนี้ไว้ที่ 3.0-3.5% ทางด้านตลาดต่างประเทศ FOMC ได้เปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตลาดแรงงาน แต่กรรมการแต่ละรายยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของภาคธนาคารอิตาลี โดยประธานธนาคาร BMPS ของอิตาลีถูกสอบสวนในข้อหาแต่งบัญชีและปั่นตลาดในการธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และยังมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในระดับสูง ส่งผลให้ตลาดวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อธนาคารรายอื่นของอิตาลีหรืออาจส่งผลกระทบต่อสถานภาพสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ของอิตาลีด้วย

สำหรับตลาดพันธบัตรของไทย นักลงทุนสถาบันรอความชัดเจนของการทำ Bond Switching จากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ มูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศตลอดทั้งสัปดาห์ ซื้อสุทธิ 25.5 พันล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นพันธบัตรอายุไม่เกิน 1 ปีประมาณ 20.7 พันล้านบาท โดยรวมอัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น 0.01-0.05%