ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย (17 – 21 ตุลาคม 2559 )

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมามีทั้งด้านบวกและลบ ทางด้านสหรัฐอเมริกา ยอดผู้ขอรับเงินชดเชยมากกว่าที่คาด ในขณะที่ยอดขายบ้านที่มีอยู่เดิมในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นดีกว่าคาด ส่วนตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 6.7% ตามความคาดหมาย ทางด้านธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจคงนโยบายการเงินตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิม และคงปริมาณการซื้อพันธบัตรและสินทรัพย์ (QE) ไว้ที่ระดับ 80 พันล้านยูโรต่อเดือน

ทางด้านตลาดตราสารหนี้ของไทย อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงมาเกือบทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะช่วงอายุ 5-20 ปี ปรับลง 3-13 bps ส่วนหนึ่งเกิดจากการคลายความกังวลจากสัปดาห์ก่อนหน้า จึงเริ่มกลับมาเพิ่มสถานะการถือครองมากขึ้น โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิทั้งพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาวจำนวนประมาณ 4 พันล้านบาท และ 7.2 พันล้านบาทตามลำดับ นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้เข้ามาซื้อตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดรอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ Open Market Operations โดยซื้อคืนพันธบัตรอายุคงเหลือ 2-7 ปี จำนวน 7 พันล้านบาท จากจำนวนที่เสนอขายทั้งหมดประมาณ 22.4 พันล้านบาท

thai-fixed-income-market-17-21-oct-2016