แรงหนุนจากธนาคารกลาง

แรงหนุนจากธนาคารกลาง

blog_190318_01

blog_190318_02

Source: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา วันที่ 18 มีนาคม 2562