มองเห็นภาพตลาดหุ้นครึ่งปีแรก เห็นอะไรครึ่งปีหลัง

มองเห็นภาพตลาดหุ้นครึ่งปีแรก เห็นอะไรครึ่งปีหลัง

Analysis150719-1
Analysis150719-2
Analysis150719-3
Analysis150719-4

Source: ผู้จัดการรายวัน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562