ตลาดหุ้นใกล้ Bottom

ตลาดหุ้นใกล้ Bottom

Talis-Focus_28Nov2019_page_1
Talis-Focus_28Nov2019_page_2_r3

Source: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562