แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงเหนื่อย

แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงเหนื่อย

Talis-Talk_18Nov2019_page

Source: ผู้จัดการรายวัน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562