สภาพคล่องล้นหนุนหุ้นโลก

สภาพคล่องล้นหนุนหุ้นโลก

Mgr_15Jun2020_Revised-1

Mgr_15Jun2020_Revised-2

Source: ผู้จัดการรายวัน วันที่ 15 มิถุนายน 2563.