รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีผ่าน TalisAM E-Account Opening และสมัครหักบัญชีอัตโนมัติสำเร็จ

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท