กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Mutual Fund of the Year 2021ประเภทกองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund) จากกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (Talis Money Market Fund: TLMMF) โดยคุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน เข้าร่วมรับรางวัลในงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money Banking Awards 2021 ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็ว ๆ นี้

กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (TLMMF) เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ ที่มีสภาพคล่องสูงและมีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ข้อมูลกองทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

.wp-post-image {display: none;}

SSF – RMF PROMOTION

คว้าโอกาสการลงทุนในหุ้นไทย ต้อนรับการเปิดประเทศ และ เติบโตไปกับหุ้นสหรัฐ ผู้นำด้านนวัตกรรม พร้อมรับ Promotion “Fund Back”* ต่อยอดเงินลงทุน

บลจ.ทาลิส จัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จัดงานสัมมนาให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลในหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจและการลงทุนหลังการเลือกตั้ง” โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)(กลาง) ร่วมเสวนาให้ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมาและปี 2562 พร้อมพูดคุยถึงสถานการณ์ ทิศทางการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

บลจ.ทาลิส ได้รับความวางใจบริหารกองทุนส่วนบุคคล มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด (บลจ.ทาลิส) เป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลเพื่อนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน์

บลจ.ทาลิส เสนอบริการซื้อขายกองทุนผ่านแอป Streaming for Fund

คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และคุณอมตี ประภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชั่นซื้อขายกองทุนรวม

บลจ.ทาลิส ตั้งเป้าเป็น Boutique Asset Management  เชี่ยวชาญการจัดการกองทุนหุ้นไทย

นางโชติกา สวนานนท์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด พร้อมด้วยนายฉัตรพี  ตันติเฉลิม (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์  (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ร่วมแถลงข่าวผลงาน 2 ปี ประสบความสำเร็จบริหารพอร์ตสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเป้าหมาย พร้อมตั้งเป้าเป็น Boutique Asset Management ที่เชี่ยวชาญการจัดการกองทุนหุ้นไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในการวางแผนการลงทุนในระยะยาว