บลจ.ทาลิส จัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จัดงานสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในอนาคต ในหัวข้อ “กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนปี 2561” และ “ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ปี 2562 กับการลงทุน” ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

บลจ.ทาลิส ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในกิจกรรม “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก”

คุณณฤดี จันทร์แจ่มจรัส (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด พร้อมด้วยคุณนริศรา อมาตยกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรม “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก”

บลจ.ทาลิส จัดสัมมนา “มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนปีไก่ทอง”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กระทรวงการคลัง ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในงานสัมมนา

บลจ.ทาลิส จัดเสวนา “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2017 พร้อมเปิดตัวกองทุนรวม”

ดร.ทนง พิทยะ (กลาง) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในงานเสวนา “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ปี 2017 พร้อมเปิดตัวกองทุนรวม” ณ โรงแรม Siam Kempinski Hotel Bangkok เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

บลจ.ทาลิส เปิดตัวบริษัท..พร้อมให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา นางโชติกา สวนานนท์ ประธานกรรมการ (กลาง) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (ขวา) ได้ร่วมทำพิธีเปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด อย่างเป็นทางการ และเปิดแถลงข่าวถึงความพร้อมในการเปิดให้บริการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

บลจ.ทาลิส จัดงานให้นักลงทุน ร่วมจับเข่าคุยกับ ดร.ทนง พิทยะ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุน ปี 2559”

บลจ.ทาลิส จัดงานเสวนา และเชิญนักลงทุน ร่วมจับเข่าคุยกับ ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ทาลิส ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุน ปี 2559” ที่ โรงแรม The St.Regis ถนนราชดำริ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมี นางโชติกา สวนานนท์ ประธานกรรมการ และ นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ