ภาวะตลาดหุ้นไทย 11 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2559

ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม 2559 ยังมีทิศทางที่สดใสต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากเงินลงทุนที่ยังคงไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย ซึ่งแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่ไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่จะเข้าลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ และหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลดี เช่น กลุ่มอิเลคโทรนิคส์ กลุ่ม ICT กลุ่มธนาคารขนาดเล็ก และกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่คาดว่าจะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ดีกว่าคาด และกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ หลังจากมีผลสรุปของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการออกกฎหมายควบคุมธุรกิจเช่าซื้อใหม่ ว่าจะเกี่ยวข้องกับการคิดธรรมเนียมการตามหนี้ให้ไม่เกิน 15% จากปัจจุบันคิดที่ อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกรุงไทย +10% ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทเช่าซื้อค่อนข้างน้อย

สิ้นสัปดาห์ SET Index ปิดที่ 1,492.00 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 2.50%

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากเงินลงทุนยังคงไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้น และการคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของบริษัทจดทะเบียนที่จะประกาศออกมาน่าจะมีแนวโน้มที่ดี

Thai-market-11-15-Jul