ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย (21 – 25 พฤศจิกายน 2559 )

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2559 ว่าขยายตัวร้อยละ 3.2 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า และประเมินว่าในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยการบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.0 และร้อยละ 10.0 ตามลำดับ ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งที่ 7/2559 ให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน แต่มีความเสี่ยงเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจมีผลต่อการส่งออกสินค้าของไทย และจากปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะผลกระทบของการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งอาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนน้อยกว่าประมาณการเดิม

ทางด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขเศรษฐกิจประจำเดือนตุลาคมที่ฟื้นตัว เช่น ตัวเลขการขายบ้านที่เพิ่มขึ้นหมดในทุกภูมิภาคของสหรัฐฯ / ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ / จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ต่ำกว่า 300,000 รายเป็นเวลา 90 สัปดาห์ติดต่อกัน เป็นต้น ทำให้นักลงทุนในตลาดมองว่ามีแนวโน้มสูงที่อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้น พร้อมกับคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าและต่อเนื่องในปีหน้า อัตราผลตอบแทน 30Y US Treasury จึงขึ้นมาแตะระดับ 3% อีกครั้งนับตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตลาดพันธบัตรของไทยยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิในพันธบัตรระยะยาว แต่ยอดการขายพันธบัตรระยะสั้นเริ่มชะลอลง

thai-fixed-income-21-25Nov