บลจ.ทาลิส จัดสัมมนา “มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนปีไก่ทอง”

บลจ.ทาลิส จัดสัมมนา “มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนปีไก่ทอง”

img-001

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กระทรวงการคลัง ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ คุณฉัตรพี ตันติเฉลิม (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด ในงานสัมมนา “มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนปีไก่ทอง” ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ในงาน ดร.เอกนิติ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทย” และคุณประภาส บรรยายในหัวข้อ “ทบทวนพอร์ตการลงทุนปี 2559 และกลยุทธ์การลงทุน ปี 2560”