ตลาดตราสารหนี้ไทยเมษาฯทรุด คาดฟื้น 3-6 เดือนข้างหน้า

ตลาดตราสารหนี้ไทยเมษาฯทรุด คาดฟื้น 3-6 เดือนข้างหน้า

Date: 25 May 2017
Source: กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 พ.ค. 2560