ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย (24 – 28 เมษายน 2560 )

ในด้านภาวะการเมืองในต่างประเทศ นักลงทุนคลายความกังวลลงหลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกในฝรั่งเศส โดยนายเอมมานูเอล มาครอง ผู้สมัครที่มีแนวคิดสายกลางได้รับคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งลดความเสี่ยงที่ฝรั่งเศสจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ทางด้านสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีคลังได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ซึ่งจะปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ธุรกิจขนาดย่อม และบุคคลธรรมดา ส่วนทางด้านการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศสำคัญ ได้แก่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ต่างคงอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 0.02-0.14% ตามตลาดสหรัฐ โดยเฉพาะในรุ่นช่วงอายุ 12-15 ปีปรับขึ้น 0.13-0.14% ในรอบสัปดาห์นี้ นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิพันธบัตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยรวม 6.7 พันล้านบาท เป็นพันธบัตรระยะสั้นประมาณ 3.3 พันล้านบาท และพันธบัตรระยะยาวประมาณ 3.4 พันล้านบาท

img-01-1