บลจ.ทาลิส ตั้งเป้าเป็น Boutique Asset Management  เชี่ยวชาญการจัดการกองทุนหุ้นไทย

บลจ.ทาลิส ตั้งเป้าเป็น Boutique Asset Management  เชี่ยวชาญการจัดการกองทุนหุ้นไทย

นางโชติกา สวนานนท์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด พร้อมด้วยนายฉัตรพี  ตันติเฉลิม (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์  (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ร่วมแถลงข่าวผลงาน 2 ปี ประสบความสำเร็จบริหารพอร์ตสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเป้าหมาย พร้อมตั้งเป้าเป็น Boutique Asset Management ที่เชี่ยวชาญการจัดการกองทุนหุ้นไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในการวางแผนการลงทุนในระยะยาว