หุ้นขึ้นรอบนี้ เพราะอะไร?

หุ้นขึ้นรอบนี้ เพราะอะไร?

CIO_28Feb2019

Source: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 28 ก.พ. 2562