หุ้นไทยแพงแล้วหรือยัง?

หุ้นไทยแพงแล้วหรือยัง?

blog_01

blog_02

blog_03

blog_04

blog_05

Source: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 27 มิ.ย. 2562