จัดทัพรับตลาดหุ้นผันผวน

จัดทัพรับตลาดหุ้นผันผวน

Talis-Focus_24Oct2019
Talis-Focus_24Oct2019_p2

Source: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 24 ตุลาคม 2562