หุ้นไทยยังไม่ไปไหน

หุ้นไทยยังไม่ไปไหน

Talis-Talk_16Dec2019_pages-to-jpg-0001-1

Source: ผู้จัดการรายวัน วันที่ 18 ธันวาคม 2562