ตลาดตราสารหนี้ไทย พ.ค. ปรับตัวลง

ตลาดตราสารหนี้ไทย พ.ค. ปรับตัวลง

May-Thai-fixed-income-decrease

Source: กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 มิ.ย. 2560