แนวโน้มค่าเงินบาทและดัชนีหุ้นไทยปี 2560

แนวโน้มค่าเงินบาทและดัชนีหุ้นไทยปี 2560

CIO-Blog-22Jun17

Source: Post Today ฉบับวันที่ 22 มิ.ย. 2560