ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย (11 – 15 กันยายน 2560 )

การประชุมของธนาคารกลางอังกฤษในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า ในขณะเดียวกันนักลงทุนในตลาดคลายกังวลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ความรุนแรงของพายุเออร์มาที่อ่อนกำลังลงและไม่ได้สร้างความเสียหายมากเท่าที่คาด ตลอดจนความหวังครั้งใหม่ต่อแผนการปฏิรูปภาษีของรัฐบาลทรัมป์และดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเกินคาด ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มกลับเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้น

ทางด้านตลาดตราสารหนี้ไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางตลาดโลก โดยเฉพาะรุ่นอายุ 5 ปีขึ้นไป ปรับตัวขึ้น 0.03-0.11% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก สำหรับมูลค่าการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลไทยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นจำนวนประมาณ 3.7 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อสุทธิพันธบัตรระยะสั้น 2.7 หมื่นล้านบาท และพันธบัตรระยะยาว 9.7 พันล้านบาท โดยในครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนมีการเข้ามาลงทุนสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ (หักพันธบัตรที่ครบกำหนดอายุ) สูงถึง 1.05 แสนล้านบาท

Thai-Fixed-Income-Market-11-15-Sep