บลจ.ทาลิส ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในกิจกรรม “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก”

บลจ.ทาลิส ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในกิจกรรม “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก”

News-4-Oct-Banner

คุณณฤดี จันทร์แจ่มจรัส (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด พร้อมด้วยคุณนริศรา อมาตยกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรม “ตลาดทุนร่วมใจถวายพ่อ ๙๙ วัน ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก” โดยมีคุณเกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

News-4-Oct-1
News-4-Oct-2