ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย (9 – 12 ตุลาคม 2560)

ในสัปดาห์นี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าลง ผลจากการแข็งค่าขึ้นของเงินสกุลยูโร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้แสดงความเห็นเชิงสนับสนุนให้ ECB ลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณตั้งแต่ปีหน้า นอกจากนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากรายงานการประชุมประจำเดือนก.ย. ของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า การขึ้นดอกเบี้ยควรดำเนินต่อไปแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเห็นว่าในระยะกลางภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินประจำเดือนก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีความเห็นว่า แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยปรับดีขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน ความเชื่อมั่นในตลาดการเงินโลกโดยรวมดีขึ้น ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และทำให้เงินสกุลภูมิภาคส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้น โดยค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในระดับสูง ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าในทิศทางสอดคล้องกับสกุลภูมิภาค ทำให้เงินบาทเทียบกับเงินสกุลประเทศคู่ค้าคู่แข่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่ประเมินไว้ แต่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในปี 2561 และเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

ตลาดตราสารหนี้ในรอบสัปดาห์นี้มีปริมาณการซื้อขายเบาบาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยโดยเฉพาะรุ่นอายุ 1 ปีขึ้นไปปรับตัวลดลง 0.01-0.07% นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิประมาณ 2 พันล้านบาท แบ่งเป็นการซื้อสุทธิพันธบัตรรรัฐบาลระยะสั้น 785 ล้านบาท และซื้อสุทธิพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 1.26 พันล้านบาท

อัตราผลตอบแทน