บลจ.ทาลิส จัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

บลจ.ทาลิส จัดสัมมนาให้ความรู้ลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

seminars

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และนายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด จัดงานสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในอนาคต ในหัวข้อ "กลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนปี 2561" และ "ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีใหม่ปี 2562 กับการลงทุน" ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล เพื่ออัพเดทมุมมองและวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุนในปัจจุบัน มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตลงทุนของลูกค้า โดยได้รับเกียรติจากนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (กลาง) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการวิเคราะห์อ่านงบการเงินที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี 2562 ให้กับลูกค้า ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้